Implanty dentystyczne

Zastosowanie implantu dentystycznego umożliwia odbudowę utraconego zęba bez ingerencji w pozostałe uzębienie w jamie ustnej. Implanty wykonane są z tytanu, materiału używanego w chirurgii od bardzo długiego czasu, materiału biozgodnego wykazującego zdolność trwałego połączenia się z tkanką kostną w procesie zwanym osteointegracją. Leczenie implantoprotetyczne polega na wprowadzeniu wszczepu (implantu) do kości żuchwy lub szczęki (tzw. faza chirurgiczna), a następnie wykonaniu uzupełnienia protetycznego (tzw. faza protetyczna).

Dzięki implantom dentystycznym możliwa jest pełna rehabilitacja prote­tyczna jamy ustnej. Począwszy od pojedy­nczych braków zębowych stosując jeden wszczep z uzupełnieniem protety­cznym w postaci korony cyrkonowo-porcelanowej, poprzez mosty wsparte na kilku wszczepach, protezy całkowite stabili­zowane implantami, a kończąc na pełnej odbudowie bezzębia z zastosowaniem 6-8 wszczepów.

Zabiegi implantologiczne można przeprowadzić u większości zdrowych ludzi pod warunkiem dobrej higieny w jamie ustnej i odpowiedniej ilości kości potrzebnej do stabilnego zakotwiczenia wszczepu. Pewne ograniczenia w stoso­waniu implantów związane są z bruksi­zmem (potocznie określane jako nocne zgrzytanie i ścieranie zębów), nałogowym paleniem tytoniu, zapaleniem przyzębia (potocznie określane parodontozami) czy chorobami obniżającymi odporność (onkologiczne, stan po radioterapii, znaczne zaburzenia metaboliczne). W takich przypadkach niezbędne jest przygotowanie pacjenta do leczenia implantologicznego.

Rokowanie leczenia implantologicznego jest dobre. Przyjmuje się, że ponad 90% implantacji kończy się sukcesem. Zabiegi implantologiczne wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, w warunkach ambulatoryjnych. Po zabiegach mogą wystąpić niewielkie dolegliwości bólowe, obrzęki lub krwiaki, które zazwyczaj ustępują już po kilkunastu godzinach. W takich sytuacjach najczęściej stosuję się antybiotykoterapię i leczenie przeciwbólowe.

Przed leczeniem implantologicznym organizuję się wizyte konsultacyjnna, podczas której przeprowadza się rozmowę z pacjentem, (mającą na celu określenie oczekiwań pacjenta), badanie kliniczne jamy ustnej oraz wykonuje badanie radiologiczne ortopantomograficzne (panoramiczne uzębienia). Następnie możliwe jest zaplanowanie leczenia z określeniem terminów poszczególnych etapów i kosztów leczenia. W niektórych sytuacjach wymagane jest rozszerzenie diagnostyki radiologicznej o badanie tomografii komputerowej – wystawiamy skierowanie na w/w badanie i planujemy kolejną wizytę po wykonaniu badania. Po zaakceptowaniu przez pacjenta planu leczenia, wypełniany formularze i przystępujemy do leczenia.

Przystępując do zabiegu wprowadzenia implantu wykonuje się znieczulenie miejscowe, przeprowadza zabieg chirurgiczny, który kończy się założeniem szwów. Po 7-10 dniach w zależności od rodzaju zabiegu szwy są usuwane. Implantu pozostają pogrążone w kości w kresie od 3 do nawet 12 miesięcy w zależności od miejsca implantacji i towarzyszących zabiegów około implantacyjnych. Po upływie w/w przystępuje się do odsłonięcia wszczepu. W znieczuleniu miejscowym nacina się śluzówkę nad wszczepem i zakłada specjalną śrubę gojącą , której zadaniem jest wytworzenie tunelu w dziąśle do implantu. Zwykle po 2 tyg. przystępuje się do wycisków i po około 2 tyg. Praca protetyczna jest wykonana i można zamontować ją w ustach.

Z leczeniem implantoprotetycznym nierozerwalnie związane są zabiegi regeneracyjne kości. Często planując leczenie chirurgiczne stwierdza się niedostateczną ilość tkanki kostnej w różnych płaszczyznach. Dzisiejsza stomatologia dysponuje technikami i biomateriałami umożliwiającymi rozwiązanie tego problemu poprzez zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej ( sinus lift), sterowaną regenerację kości ( GBR), sterowana regenerację tkanek (GTR), przeszczepy kostne, rozszczepianie wyrostka zębodołowego, transpozycje n. zębodołowego dolnego itp.

Pojedynczy brak zębowy można uzupełnić na 3 sposoby:
  1. Wykonując protezę częściową ruchomą
  2. Wykonując most protetyczny
  3. Wprowadzając implant
Brak skrzydłowy– ze względu na brak zęba filarowego na końcu łuku możliwe są 2 rozwiązania protetyczne:
  1. Proteza ruchoma szkieletowa
  2. Most oparty na implantach
W przypadku bezzębia (braku zębów w łuku)

Alternatywą do protezy całkowitej jest wprowadzenie implantów:

  1. Dwóch implantów i wykonanie protezy wspartej ( stabilizowanej na implantach)
  2. 4-8 implantów w zależności od warunków kostnych i wykonanie stałej pracy - mostu