Współpraca z innymi gabinetami dentystycznymi

Nasza praktyka oferuje współpracę z lekarzami w zakresie leczenia endodontycznego, chirurgicznego czy implantoprotetycznego. W przypadku skierowania do nas pacjenta istnieje możliwość wcześniejszej telefonicznej lub osobistej z pacjentem konsultacji i omówienia planu leczenia. W trakcie przeprowadzania zabiegów chirurgicznych czy implantologicznych istnieje możliwość asystowania w trakcie zabiegu. Po przeprowadzeniu zleconego etapu leczenia pacjent otrzymuje historię choroby wraz z zaleceniami odnośnie dalszego postępowania i kontynuuje leczenie u swojego lekarza stomatologa.

Zapraszamy do współpracy.